HLEDAT

Správa NFC čipů

Názvosloví

 • NFC čip – bezkontaktní čip, který má unikátní ID a lze mu v systému přiřadit kontrolní bod, uživatele nebo majetek
 • Kontrolní bod – součást pochůzky
 • Login (resp. docházková) karta – pro přihlašování do aplikace (resp. evidenci příchodů/odchodů) uživatelů mobilního terminálu

Nastavení chování při načítání nového čipu do systému

 1. V příslušné lokalitě přejděte do Nastavení lokality

 2. Dále do záložky Ostatní

 3. Reakce na načtení neznámého bodu

  znamená, jak se bude chovat mobilní terminál, když bude načten nový (neznámý) NFC čip. Možnosti jsou:

  • Pouze zalogovat – čip se nevytvoří, pouze se v  Záznamu zobrazí informace o tom, že byl načten neznámý čip vč. jeho ID
  • Automaticky vytvořit nový kontrolní bod – vytvoří se NFC čip, jehož název bude odpovídat aktuálnímu datu a času načtení, např.: 2018-02-15 17:30:48.07
  • Nabídnout vytvoření v mobilní aplikaci – po načtení NFC čipu se na mobilním terminálu zobrazí dialogové okno, do kterého lze zadat název NFC čipu. Na serveru se tak vytvoří pojmenovaný NFC čip.
  • Nabídnout vytvoření v mobilní aplikaci (pouze pokud je uživatel přihlášen) – stejná funkce jako v bodě c), pouze s rozdílem, že pochůzkář musí být přihlášen (nefunguje na přihlašovací obrazovce)
 4. Chování vytváření čipu

  zobrazí se v případě výběru druhé, třetí nebo čtvrté varianty

 • Vytvořit nepřiřazený registrovaný NFC čip – vytvoří NFC čip, který je třeba dále přiřadit ke kontrolnímu bodu, login kartě, docházkové kartě nebo majetku
 • Vytvořit kontrolní bod (automaticky přiřadí nový NFC čip) – vytvoří NFC čip, který je automaticky přiřazen ke kontrolnímu bodu pochůzky stejného názvu

Pozn.: Po změně těchto nastavení je třeba se na mobilním terminálu odhlásit/přihlásit, popř. stáhnout nová nastavení ze serveru (na přihlašovací obrazovce mobilního terminálu přejít do kontextového menu – Obnovit)