HLEDAT

LONE WORKER & MAN DOWN

TOUCHGUARD je bezpečná česká aplikace pro monitoring pracovní činnosti vyvinutá a provozovaná společností TTC TELSYS, a.s. Jedná se o systém, který je v současnosti využíván v 8 zemích Evropy a v Austrálii. Kromě mnoha dalších funkcí obsahuje i podrobně zpracovaný systém pro ochranu a monitoring osamoceného pracovníka (Lone Worker System – dále jen LWS).

TOUCHGUARD byl původně vyvinut jako online pochůzkový systém pro bezpečnostní agentury a zcela odpovídá jejich potřebám. Dnes ho díky pokročilým funkcím používají i úklidové agentury, facility společnosti (správa a údržba budov), servisní technologické organizace a podniky s pozicemi s vyšším rizikem zranění (monitoring osamoceného pracovníka).

Jak systém funguje?

Pro provoz LWS systému TOUCHGUARD je třeba pouze mobilní telefon s operačním systémem Android a připojení k internetu. Kompaktní variantou jsou pak chytré hodinky s operačním systémem Wear OS a vlastní eSIM pro zajištění konektivity, které se využívají tam, kde je požadavek na co nejmenší a nejlehčí mobilní zařízení.

V § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je uvedeno pouze to, že zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak.

Ono „nezajistí jinak“ řeší právě LWS TOUCHGUARD. Česká legislativa nestanovuje způsob, jak to má být provedeno, proto je náš LWS zpracován podle britské normy BS 8484 (Provision of lone worker services), kde jsou detailně popsány procesy, jak má takový systém fungovat.

Pro provoz LWS TOUCHGUARD doporučujeme použít odolné přístroje některého z výrobců, který se přímo zabývá výrobou telefonů pro průmysl, např. RugGear (outdoor a průmysl) nebo ECOM (telefony do výbušného prostředí ATEX Zone 1/21 a 2/22).

Způsoby zjišťování stavu a polohy pracovníků

 • Náklon – tj. pracovník se nachází v nestandardní poloze (pouze při použití telefonu)
 • Volný pád
 • Náraz
 • Nečinnost – pracovník se po určitou dobu nehýbe
 • Kontrola bdělosti – pracovník musí v zadaném časovém intervalu potvrdit, že je v pořádku
 • SOS tlačítko na telefonu/hodinkách – některé modely telefonů disponují i hardwarovým SOS tlačítkem určeným pro tyto účely. U hodinek se využívá HW tlačítka.
 • Monitoring hladiny srdečního tepu – tato funkce je dostupná pouze u hodinek. Díky senzoru lze zjistit hodnotu srdečního tepu. Poplach se vyhlásí automaticky na základě překročení mezních hodnot (pod minimum / nad maximum)
 • Telefon je offline – pokud se pracovník dostane mimo signál, je zde riziko, že poplach nedo­razí tam, kam by měl. Proto systém monitoruje i dostupnost připojení k serveru.
 • Lokalizace
  • Venkovní – pomocí GPS pozice telefonu/hodinek, vč. funkce geofencing (monitorování přesné oblasti, kde se telefon nachází)
  • Vnitřní – získávání GPS pozice z tzv. iBeaconů (bluetooth vysílačů)

Tyto způsoby lze libovolně kombinovat na základě prostředí, ve kterém se rizikové pracoviště nachází.

Co se děje, když nastane poplach

 • Odešle se datovou cestou na server. Lze použít vlastní prostředí serveru nebo řešení s PCO.
 • Rozešlou se SMS s potřebnými údaji na libovolný počet osob.
 • Spustí se vytáčení telefonního hovoru na zvolená čísla. Telefon pak automaticky vytáčí jed­no číslo za druhým, dokud není hovor přijat. Lze nastavit i počet cyklů vytáčení čísel.

Je možné zvolit, které ze způsobů akcí budou aktivní.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Vaše osobní údaje jsou zpracovány dle zásad Ochrany osobních údajů