HLEDAT

LONE WORKER & MAN DOWN

Primárně byl systém TouchGuard vyvinut pro účely a využití v bezpečnostních agenturách a zcela odpovídá jejich potřebám. Dnes ho díky pokročilým funkcím používají i úklidové agentury, facility společnosti (údržba) a podniky s pozicemi s vyšším rizikem zranění (LWS).

TouchGuard je originální online pochůzkový systém vyvinutý a provozovaný společností TTC TELSYS. Jedná se o ryze českou aplikaci, která je v současnosti využívána v 8 zemích světa. Kromě mnoha dalších funkcí obsahuje i podrobně zpracovaný systém pro ochranu a monitoring osamoceného pracovníka (Lone Worker System – dále jen LWS).

Jak systém funguje?

V § 5 odst. 1 písm. e) z. č. 309/2006 Sb., o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, je uvedeno pouze to, že zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak.

Ono „nezajistí jinak“ řeší právě LWS TouchGuard. Česká legislativa nestanovuje způsob, jak to má být provedeno, proto je náš LWS zpracován podle britské normy BS8484 (Code of Practice for the provision of lone worker device services), kde je detailně popsáno, jak má takový systém fungovat.

Pro provoz LWS TouchGuard je třeba pouze mobilní telefon s operačním systémem Android a připojením k internetu. Doporučujeme použít odolné přístroje některého z výrobců, který se přímo zabývá výrobou telefonů pro průmysl. Např. RugGear (outdoor a průmysl) nebo i.safe (telefony do výbušného prostředí ATEX Zone 1/21 a 2/22).

Kompaktní variantou jsou pak “chytré” hodinky s Wear OS a vlastní (e)SIM kartou pro zajištění konektivity, které se využívají tam, kde je požadavek na co nejmenší a nejlehčí mobilní zařízení, např. pro obsluhu obchodu nebo seniory.

Způsoby zjišťování stavu a polohy pracovníků

 • Náklon – tj. pracovník se nachází v nestandardní poloze
 • Volný pád
 • Náraz
 • Nečinnost – pracovník se po určitou dobu nehýbe
 • Kontrola bdělosti – pracovník musí v zadaném časovém intervalu potvrdit, že je v pořádku
 • SOS tlačítko na telefonu – některé modely telefonů disponují i hardwarovým SOS tlačítkem
 • Monitoring hladiny srdečního tepu – díky náramku s měřičem srdečního tepu lze zjistit jeho přibližnou hodnotu. Poplach lze vyhlásit na základě překročení mezních hodnot (minimum/maximum)
 • Telefon je offline – pokud se pracovník dostane mimo signál, je zde riziko, že poplach nedorazí tam, kam by měl. Proto systém monitoruje i dostupnost připojení k serveru.
 • Lokalizace
  • Venkovní – pomocí GPS pozice telefonu, vč. funkce geofencing (monitorování přesné oblasti, kde se telefon nachází)
  • Vnitřní – získávání GPS pozice z tzv. iBeaconů

Tyto způsoby lze libovolně kombinovat na základě prostředí, ve kterém se rizikové pracoviště nachází.

Co se děje, když nastane poplach

 • Poplach datovou cestou na serveru. Lze použít vlastní prostředí serveru nebo řešení PCO JABLONET PRO
 • Rozeslání SMS s potřebnými údaji na libovolný počet osob
 • Automatické vytáčení telefonního hovoru na zvolená čísla. Telefon pak automaticky vytáčí jedno číslo za druhým, dokud není hovor přijat. Lze nastavit i počet cyklů vytáčení čísel.

Je možné zvolit, které ze způsobů akcí budou aktivní.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Vaše osobní údaje jsou zpracovány dle zásad Ochrany osobních údajů