HLEDAT

ÚDRŽBA OBJEKTŮ A STROJŮ

TOUCHGUARD je bezpečná česká aplikace pro monitoring pracovní činnosti vyvinutá a provozovaná společností TTC TELSYS, a.s. Jedná se o systém, který je v současnosti využíván v 8 zemích Evropy a v Austrálii.

TOUCHGUARD byl původně vyvinut jako online pochůzkový systém pro bezpečnostní agentury a zcela odpovídá jejich potřebám. Dnes ho díky pokročilým funkcím používají i úklidové agentury, facility společnosti (správa a údržba budov), servisní technologické organizace a podniky s pozicemi s vyšším rizikem zranění (monitoring osamoceného pracovníka).

Jak systém funguje?

Pro provoz systému TOUCHGUARD je třeba pouze mobilní telefon s operačním systémem Android, NFC čipy jako kontrolní body a připojení k internetu.

Mobilní telefon má na rozdíl od jiných, jednoúčelových systémů mnohem širší možnosti použití, proto lze prostřednictvím naší aplikace plánovat úkoly a sledovat jejich průběh. Úkoly se plánují přímo ve webové aplikaci a jsou automaticky, ihned nebo ve zvolený čas, zasílány na mobilní terminál. Obsluha mobilního terminálu je upozorněna vizuálně i zvukovou signalizací o nových úkolech, které je třeba vyřešit. Úkolům je možné přiřadit stavy, ze kterých je odpovědné osobě zřejmé, v jaké fázi se jednotlivé úkoly nacházejí, a to bez nutnosti daného pracovníka kontaktovat.

Kromě úkolů lze využít i funkce Formuláře, která slouží pro reporting pracovníků manažerovi.

Telefon lze kompletně spravovat vzdáleně. Uživatel mobilního terminálu může používat jen to, co mu správce nastaví přes webové rozhraní. Například povolení pouze vybraných funkcí systému, volání, nebo možnost odesílání SMS. Do nastavení telefonu nelze zasahovat bez svolení správce, stejně tak nelze používat nežádoucí aplikace, které nesouvisejí s výkonem práce.

Průběh práce údržby lze sledovat online na webovém rozhraní ve webovém prohlížeči (není třeba nikam nic instalovat) nebo prostřednictvím PCO.

Systém umožňuje automaticky generovat a odesílat reporty ve formátech PDF nebo CSV.

Klíčové funkce pro údržbu

  • Úkoly lze naplánovat v několika režimech. Jednorázové úkoly pro údržbu objektu (např. řešení nenadálé poruchy), opakované úkoly pro úklidovou službu (např. uklidit za 6 hodin od posledního úklidu) nebo plánované úkoly (např. roční kontrola hasicích přístrojů v objektu nebo týdenní kontrola strojovny apod.).
  • Formuláře slouží pro reporting nenadálých událostí. Kromě fotky z místa incidentu, která obsahuje i GPS souřadnice místa, kde byla pořízena, je možné napsat komentář, popřípadě lze vybírat kategorie událostí, na základě nichž systém automaticky informuje pouze osoby odpovědné za konkrétní oblast.
  • Docházka slouží k evidenci příchodů/odchodů všech pracovníků objektu. Pomocí funkce plánování směn lze automaticky monitorovat, že je na objektu přítomný požadovaný počet osob.
  • KPI neboli klíčové ukazatele výkonnosti slouží k automatickému vyhodnocování počtu událostí. Například počet pochůzek za den, počet chyb za měsíc, zahájení pochůzky v určitém časovém okně apod. Lze tak automatizovat činnosti, které bylo většinou třeba počítat ručně.
  • Záznam (deník) obsahuje veškeré události z objektu, které lze komentovat. Vznikne tak ucelená zpráva o dění na objektu a lze jím zcela nahradit papírovou provozní knihu.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Vaše osobní údaje jsou zpracovány dle zásad Ochrany osobních údajů