HLEDAT

ÚDRŽBA OBJEKTŮ A STROJŮ

Primárně byl online pochůzkový systém vyvinut pro účely a využití v bezpečnostních agenturách a zcela odpovídá jejich potřebám. Dnes ho díky pokročilým funkcím používají i úklidové agentury, facility společnosti (údržba) a podniky s pozicemi s vyšším rizikem zranění (monitoring osamoceného pracovníka).

TouchGuard je originální systém vyvinutý a provozovaný společností TTC TELSYS. Jedná se o ryze českou aplikaci, která je v současnosti využívána v 8 zemích světa. Pro provoz pochůzkového systému TouchGuard je třeba pouze mobilní telefon s operačním systémem Android, NFC čipy jako kontrolní body a připojení k internetu.

Jak systém funguje?

Protože mobilní telefon má na rozdíl od jiných, jednoúčelových systémů mnohem širší možnosti použití, lze prostřednictvím naší aplikace plánovat úkoly a sledovat jejich průběh. Úkoly se plánují přímo ve webové aplikaci a jsou automaticky ihned nebo ve zvolený čas zasílány na mobilní terminál. Obsluha mobilního terminálu je upozorněna vizuálně i zvukovou signalizací o nových úkolech, které je třeba vyřešit. Úkoly mají různé stavy, díky nimž se vedoucí pracovník dozví, v jakém stádiu je úkol, aniž by musel pracovníka kontaktovat. Kromě úkolů lze využít i funkce Formuláře, která slouží pro reporting pracovníků manažerovi.

Telefon lze kompletně spravovat vzdáleně. Uživatel mobilního terminálu může používat jen to, co mu správce nastaví přes webové rozhraní. Například povolení pouze vybraných funkcí systému, volání, SMS. Do nastavení telefonu nelze zasahovat bez svolení správce, stejně tak nelze používat nežádoucí aplikace, které nesouvisejí s výkonem práce.

Průběh práce ostrahy lze sledovat online na webovém rozhraní ve webovém prohlížeči (není třeba nikam nic instalovat) nebo prostřednictvím PCO JABLONET PRO.

Výstup ze systému je ve formě PDF nebo CSV reportů, které lze odesílat automaticky po skončení směny.

Klíčové funkce pro údržbu

  • Úkoly lze naplánovat v několika režimech. Jednorázové úkoly pro údržbu objektu (např. řešení nenadálé poruchy), opakované úkoly pro úklidovou službu (např. uklidit za 6 hodin od posledního úklidu) nebo plánované úkoly (např. roční kontrola hasicích přístrojů v objektu nebo týdenní kontrola strojovny apod.).
  • Formuláře slouží pro reporting nenadálých událostí. Kromě fotky z místa incidentu, která obsahuje i GPS souřadnice místa, kde byla pořízena, je možné napsat komentář, popřípadě lze vybírat kategorie událostí, na základě nichž systém automaticky informuje pouze osoby odpovědné za konkrétní oblast.
  • Docházka slouží k evidenci příchodů/odchodů všech pracovníků objektu. Pomocí funkce plánování směn lze automaticky monitorovat, že je na objektu přítomný požadovaný počet osob.
  • KPI neboli klíčové ukazatele výkonnosti slouží k automatickému vyhodnocování počtu událostí. Například počet pochůzek za den, počet chyb za měsíc, zahájení pochůzky v určitém časovém okně apod. Lze tak automatizovat činnosti, které bylo většinou třeba počítat ručně.
  • Záznam (deník) obsahuje veškeré události z objektu, které lze komentovat. Vznikne tak ucelená zpráva o dění na objektu a lze jím zcela nahradit papírovou provozní knihu.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Vaše osobní údaje jsou zpracovány dle zásad Ochrany osobních údajů