HLEDAT

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY

Primárně byl online pochůzkový systém vyvinut pro účely a využití v bezpečnostních agenturách a zcela odpovídá jejich potřebám. Dnes ho díky pokročilým funkcím používají i úklidové agentury, facility společnosti (údržba) a podniky s pozicemi s vyšším rizikem zranění (monitoring osamoceného pracovníka).

TouchGuard je originální online pochůzkový systém vyvinutý a provozovaný společností TTC TELSYS. Jedná se o ryze českou aplikaci, která je v současnosti využívána v 8 zemích světa. Pro provoz pochůzkového systému TouchGuard je třeba pouze mobilní telefon s operačním systémem Android, NFC čipy jako kontrolní body a připojení k internetu.

Jak systém funguje?

V místech, kde je potřeba zvýšeného reportingu zákazníkovi, je vhodné pro úklidové služby použít pochůzkový systém s dalšími doplňkovými funkcemi. Jedná se například o funkci Úkoly pro zadávání mimořádných nebo plánovaných úkolů, případně Formuláře pro reporting o provedených pracech nebo mimořádných událostech.

Telefon se systémem TouchGuard lze kompletně spravovat vzdáleně. Uživatel mobilního terminálu může používat jen to, co mu správce nastaví přes webové rozhraní, např. povolení pouze vybraných funkcí systému, volání, SMS. Do nastavení telefonu nelze zasahovat bez svolení správce, stejně tak nelze používat nežádoucí aplikace, které nesouvisejí s výkonem práce.

Průběh práce ostrahy lze sledovat online na webovém rozhraní ve webovém prohlížeči (není třeba nikam nic instalovat) nebo prostřednictvím PCO JABLONET PRO.

Výstup ze systému je ve formě PDF nebo CSV reportů, které lze odesílat automaticky po skončení směny.

Klíčové funkce systému

  • Pochůzky s automatickým vyhodnocováním – pro koncového zákazníka zcela transparentní. Report chodí ve formátu PDF přímo ze systému, a je tak mnohem důvěryhodnější než report v tabulce, kterou lze snadno upravit. Parametry pochůzek lze nastavit zcela individuálně.
  • Kontrolní body jsou bezkontaktní. Kromě NFC čipů je možné použít i variantu s tzv. iBeacony, které lze načítat ze vzdálenosti několika metrů bez nutnosti vyndávat telefon z kapsy.
  • Úkoly lze naplánovat v několika režimech. Jednorázové úkoly pro údržbu objektu (např. řešení nenadálé poruchy), opakované úkoly pro úklidovou službu (např. uklidit za 6 hodin od posledního úklidu) nebo plánované úkoly (např. roční kontrola hasicích přístrojů v objektu nebo týdenní kontrola strojovny apod.).
  • Formuláře slouží pro reporting nenadálých událostí. Kromě fotky z místa incidentu, která obsahuje i GPS souřadnice místa, kde byla pořízena, je možné napsat komentář, popř. lze vybírat kategorie událostí, na základě nichž systém automaticky informuje pouze osoby odpovědné za konkrétní oblast.
  • Docházka slouží k evidenci příchodů/odchodů všech pracovníků objektu. Pomocí funkce plánování směn lze automaticky monitorovat, že je na objektu přítomný požadovaný počet osob.
  • Záznam (deník) obsahuje veškeré události z objektu, které lze komentovat. Vznikne tak ucelená zpráva o dění na objektu a lze jím zcela nahradit papírovou provozní knihu.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Vaše osobní údaje jsou zpracovány dle zásad Ochrany osobních údajů