HLEDAT

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY

TOUCHGUARD je bezpečná česká aplikace pro monitoring pracovní činnosti vyvinutá a provozovaná společností TTC TELSYS, a.s. Jedná se o systém, který je v současnosti využíván v 8 zemích Evropy a v Austrálii.

TOUCHGUARD byl původně vyvinut jako online pochůzkový systém pro bezpečnostní agentury a zcela odpovídá jejich potřebám. Dnes ho díky pokročilým funkcím používají i úklidové agentury, facility společnosti (správa a údržba budov), servisní technologické organizace a podniky s pozicemi s vyšším rizikem zranění (monitoring osamoceného pracovníka).

Jak systém funguje?

Pro provoz systému TOUCHGUARD je třeba pouze mobilní telefon s operačním systémem Android, NFC čipy jako kontrolní body, popř. iBeacony (bluetooth vysílače) a připojení k internetu.

V místech, kde je potřeba zvýšeného reportingu zákazníkovi, je vhodné pro úklidové služby použít pochůzkový systém s dalšími doplňkovými funkcemi. Jedná se například o funkci Úkoly pro zadávání mimořádných nebo plánovaných úkolů, případně Formuláře pro reporting o provedených pracích nebo mimořádných událostech.

Telefon se systémem TOUCHGUARD lze kompletně spravovat vzdáleně. Uživatel mobilního terminálu může používat jen to, co mu správce nastaví přes webové rozhraní, např. povolení pouze vybraných funkcí systému, volání, nebo možnost odesílání SMS. Do nastavení telefonu nelze zasahovat bez svolení správce, stejně tak nelze používat nežádoucí aplikace, které nesouvisejí s výkonem práce.

Průběh práce úklidu lze sledovat online na webovém rozhraní ve webovém prohlížeči (není třeba nikam nic instalovat) nebo prostřednictvím PCO.

Systém umožňuje automaticky generovat a odesílat reporty ve formátech PDF nebo CSV reportů.

Klíčové funkce systému

  • Pochůzky s automatickým vyhodnocováním – pro koncového zákazníka zcela transparentní. Report chodí ve formátu PDF přímo ze systému, a je tak mnohem důvěryhodnější než report v tabulce, kterou lze snadno upravit. Parametry pochůzek lze nastavit zcela individuálně.
  • Kontrolní body jsou bezkontaktní. Kromě NFC čipů je možné použít i variantu s tzv. iBeacony, které lze načítat ze vzdálenosti několika metrů bez nutnosti vyndávat telefon z kapsy.
  • Úkoly lze naplánovat v několika režimech. Jednorázové úkoly pro úklidovou službu (např. doplnění hygienických potřeb na žádost hotelového hosta), opakované úkoly (např. uklidit za 6 hodin od posledního úklidu) nebo plánované úkoly (např. pravidelný měsíční úklid v širším rozsahu).
  • Formuláře slouží pro reporting nenadálých událostí. Kromě fotky z místa incidentu, která obsahuje i GPS souřadnice místa, kde byla pořízena, je možné napsat komentář, popř. lze vybírat kategorie událostí, na jejichž základě systém automaticky informuje pouze osoby odpovědné za konkrétní oblast.
  • Docházka slouží k evidenci příchodů/odchodů všech pracovníků objektu. Pomocí funkce plánování směn lze automaticky monitorovat, že je na objektu přítomný požadovaný počet osob.
  • Záznam (deník) obsahuje veškeré události z objektu, které lze komentovat. Vznikne tak ucelená zpráva o dění na objektu a lze jím zcela nahradit papírovou provozní knihu.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Vaše osobní údaje jsou zpracovány dle zásad Ochrany osobních údajů