HLEDAT
 • Deska řízení RVM3

  Nový systém řízení výtahů RVM3 je určen do rozvaděčů pro všechny typy výtahů, zvláště pro nové a modernizované. Výhodou nového systému je maximální modularita a flexibilita. Základem systému je řídicí základní deska s výkonným procesorem, která se doplňuje moduly jen pro požadované funkce; cena řízení je tak dána složitostí výtahu. Díky modulárnímu řešení je snadné systém řízení doplňovat novými moduly pro postupné rozšiřování jeho funkcí i s ohledem na vývoj legislativy, stejně jako provádět jednoduché opravy prostou výměnou modulů bez demontáže základní desky.

 • Deska řízení RVME

  Řídicí deska RVME ve verzi HW3 přináší další významné inovace, zejména v oblasti šetření energie. Je určena především do rozvaděčů pro modernizované i nové výtahy. Spolu s inteligentním univerzálním kabinovým modulem MKU a displeji DI7 až DI11 tvoří velmi výkonný, spolehlivý a přitom jednoduchý a cenově dostupný systém pro řízení výtahů.

 • Deska řízení RVMalfa

  Deska řízení RVMalfa je vhodná pro snadnou výměnu stávajících reléových řízení elektrických jedno nebo dvourychlostních výtahů, je zachováno označení svorek a tím i snadná a přehledná montáž a údržba v rozvaděči. Funkce systému lze podle potřeby rozšiřovat pomocí řady přídavných modulů.

 • Přídavné moduly pro RVME, RVMalfa

  Přídavné moduly pro rozšíření vstupů a funkcí desek řízení RVME a RVMalfa jsou dodávany na základě zvláštní objednávky.
   
  Dodávané moduly:
  MVP alfa – Modul vstupů s potvrzením
  MV alfa – Modul vstupů
  MP alfa – Modul potvrzení
  MS alfa – Modul spínačů
  MCANalfa+ – Modul komunikace CAN

 • Deska sběru dat DSD

  Deska DSD slouží pro sběr chyb a událostí (až 16000) z desky řízení RVME, které vznikají provozováním výtahu a ukládá je do vnitřní paměti. Též umožňuje dálkový dohled a komunikaci s výtahem. Přes webové rozhraní lze pak sledovat aktuální stav výtahu, statistiku jízd, kontrolovat komunikační zařízení a provádět dálkovou parametrizaci výtahu a přenos příkazů.

 • Modul kabiny MKME

  Modul kabiny MKME je určen k zabudování do kabinového tabla výtahu. Umožňuje nahradit stávající jednotlivé výrobky používané v kabinách výtahů (LED displej s možností rolování jednořádkových textů, gong, přenos voleb z kabiny a jejich potvrzení, ovládání automatických dveří, atd.).

 • Sada přístupového systému SPS

  Sada přístupového systému SPS umožňuje provozovateli výtahu nastavení přístupů uživatelů do jednotlivých podlaží. Aktivace přístupů se provádí pomocí přístupových čipů Dallas (verze SPSD) nebo RFID (verze SPSR). Čtečky čipů mohou být umístěny v přivolávačích ve stanicích a v kabinovém tablu.

 • Dohledový systém pro monitoring výtahů

  Náš dohledový systém pro monitoring výtahů umožňuje sledovat a zaznamenávat polohu a stav výtahu v reálném čase, statistické údaje o provozu výtahu a další potřebné informace včetně kontroly spojení. Je též možné dálkově nastavovat parametry desky řízení.

  Dohledový systém pro svou funkci vyžaduje desku řízení RVME, desku sběru dat DSD, GSM komunikátor ATHG a registraci výtahu na našem serveru.