HLEDAT

Zemřel Ing. Ivan Říčař, CSc.

Ivan Říčař vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze, šest semestrů přitom absolvoval na prestižním Moskevském energetickém institutu. Po ukončení vysoké školy působil rok na západoněmecké Technické univerzitě v Darmstadtu. Od konce šedesátých let minulého století pracoval v tehdejším Výzkumném ústavu telekomunikací jako výzkumný a později vědecký pracovník. Disertační práci obhájil začátkem sedmdesátých let na ČVUT, kde také získal vědeckou hodnost. V Československu patřil mezi uznávané specialisty v oboru konstrukce měřících přístrojů pro telekomunikace. Výrazně se také podílel na spolupráci s Institutem pro sdělovací techniku v Berlíně a společností Siemens v Mnichově. Řadu let působil na elektrotechnické fakultě ČVUT v oborové komisi pro obhajoby doktorských disertačních prací.

Po sametové revoluci zvítězil ve veřejném výběrovém řízení na pozici generálního ředitele státního podniku Výzkumný stav telekomunikací. Měl výrazný podíl na jeho pozdější privatizaci, přeměně na standardní výrobní podnik pod novým názvem TTC TELEKOMUNIKACE a úspěšném startu obchodních aktivit na otevřeném telekomunikačním trhu.

Ivan Říčař také zásadním způsobem přispěl k založení TTC MARCONI, společného podniku TTC TELEKOMUNIKACE a firmy MARCONI z italského Janova, což výrazně podpořilo náš úspěch na domácím trhu i vstup na trhy zahraniční. V následujících letech měl významný vliv na formování a rozvoj celé skupiny TTC. Po ustavení TTC HOLDING, a.s., v roce 2007 se stal jeho předsedou představenstva a generálním ředitelem.

Nezastupitelnou roli měl Ivan Říčař také ve vytváření stabilních vztahů s partnery doma i v zahraniční. Mezi svými spolupracovníky si vždy získával přirozenou autoritu nejenom díky svým znalostem a zkušenostem, ale zejména díky nadhledu a rozvaze, se kterými uměl řešit obtížné situace a hledat smysluplné kompromisy. Pro své kolegy byl nejen uznávaným šéfem, ale také laskavým a dobrým člověkem.

Všem, kteří jsme ho znali, zůstane takový v paměti i nadále…