Search

Rozvaděč pro malé nákladní výtahy MNV4

Rozvaděč MNV4 je určen pro řízení malých nákladních výtahů bez dopravy osob s ručními dveřmi a motorem do výkonu 1,2kW. Pro ovládání výtahu se používají odesílací-přivolávací tlačítka v jednotlivých podlažích, jízda je stiskem nebo držením. Rozvaděč je navržen a vyroben v souladu s ČSN EN 81-3+A1, ČSN EN 61439-1 ed.2.