HLEDAT

Ochrana osobních údajů

Kdo údaje sbírá

TTC TELSYS, a.s., IČ 25641051, se sídlem Praha 10 – Strašnice, Úvalská 1222/32, PSČ 100 00, zapsána u Městského soudu v Praze, spisová značka B 5177. Kontaktní e-mail: telsys@ttc.cz

Jaké údaje sbíráme

Sbíráme vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. V případě uzavření smlouvy sbíráme dále název firmy, IČO, DIČ a fakturační adresu.

Proč údaje sbíráme

Údaje sbíráme, abychom mohli zodpovědět vaše dotazy. Je-li předmětem dotazu poptávka zboží či služeb, jsou údaje sbírány a uchovávány dále proto, abychom vám mohli zaslat vyžádanou nabídku a následně uzavřít a plnit smlouvu stejně jako zákonné povinnosti s tím související.

Jak dlouho máme údaje uložené

Po odeslání odpovědi na váš dotaz jsou údaje vymazány, není-li potřeba jejich uchování pro budoucí plnění smlouvy.

Vaše práva

Máte právo dotázat se, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má přístup. Můžete požádat o opravu nebo výmaz těchto údajů. Můžete požádat o ukončení zasílání e-mailových zpráv.

Na koho se můžete obrátit

V případě, že máte dojem, že vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními předpisy, obraťte se prosím na telsys@ttc.cz. Pokud nebudete s řešením vaší stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.