HLEDAT

Komplexní návod na zprovoznění systému

Celá aplikace se dělí na systém Lokalit. Z lokalit je možné vytvořit libovolnou stromovou strukturu. Každá lokalita (objekt) obsahuje telefon(y), čipy a uživatele, kteří v této lokalitě pracují. Každý telefon může operovat pouze v jedné konkrétní lokalitě.

 1. Začněte zobrazením seznamu lokalit , který je hned vedle tlačítka pro přepínání mezi lokalitami – Lokality (vpravo nahoře) a vytvořte novou podlokalitu kliknutím na 
 2. Novou lokalitu libovolně pojmenujte a uložte. Tato lokalita se zobrazí v seznamu. Kliknutím se přepněte se do této nové lokality
 3. Projděte návody na přípravu telefonu
 4. Pro párování nového telefonu přejděte do sekce Mobilní terminály a kliknutím na zelené se Vám zobrazí kódy pro spárovní telefonu. Pokračujte podle návodu na instalaci telefonu. 
 5. Proveďte základní nastavení telefonu, popř. projděte i další návody.
 6. Přejděte do sekce  Uživatelé a vytvořte nového uživatele 
  1. Pochůzkáři stačí nastavit jméno, příjmení a v záložce  Přístupové údaje nastavit PIN nebo přihlašovací kartu (ID karty)
   Pokud není třeba dále omezovat přístup, klikněte na  Uložit (vedle tlačítka  Další).
  2. Pokud budete nastavovat přístup na web (manažeři, zákazníci apod.), projděte celého průvodce a nastavte uživatelská práva (záložka se zobrazí po zaškrtnutí políčka  Může přistupovat na web
 7. Na mobilním terminálu se nyní přihlašte (pokud nevidíte seznam uživatelů, z kontextového menu vyberte volbu Obnovit), vyberte uživatele a přihlašte se zadání PINu.
 8. Nyní je třeba do systému nahrát ID čipů (NFC tagů). Ve výchozím nastavení zcela postačí přiložit telefon k čipu, ozve se zvukový signál a v sekci  Pochůzky –  Kontrolní body se objeví načtené čipy, které budou pojmenovány časovou značkou, tj. např. 2017-01-10 12:16:25. Kliknutím na  kontrolní bod upravíte.
 9. Z nahraných čipů je třeba vytvořit pochůzku v sekci  Pochůzky kliknutím na zelené  se zobrazí průvodce pro vytvoření pochůzky.
 10. Nyní je vše připraveno, načtením startovacího kontrolního bodu můžete zahájit první pochůzku.