HLEDAT

Modernizace a nové výtahy

Pro stavbu nových výtahů či kompletní modernizaci stávajících výtahů nabízíme ucelený sortiment řídicí elektroniky včetně všech potřebných elektro komponent. Naše výtahové rozvaděče jsou navrhovány a vyráběny v souladu s platnými tuzemskými a evropskými normami a dalšími aplikovatelnými nařízeními a předpisy, mj.  ČSN EN 81-20, ČSN EN 81-50, ČSN EN 61439-1 ed.2, ČSN EN 12015, ČSN EN 12016.

Dle typu výtahu dodáváme výtahové rozvaděče pro lanové výtahy s frekvenční řízením, s možností vybavení nouzovým sjezdem při výpadku elektrické energie pomocí UPS, pro výtahy se strojovnou i bez strojovny (vč. rozvaděče do zárubně šachetních dveří), rozvaděče pro hydraulické výtahy.

Hlavní výhody

  • Ucelený sortiment 
  • Modulový systém nastavitelný dle individuálních potřeb
  • Rychlá a jednoduchá montáž

Základem systému je nová řídicí deska RVM3 s výkonným procesorem, která se doplňuje moduly jen pro požadované funkce výtahu. Systém řízení je možné doplňovat novými moduly pro postupné rozšiřování jeho funkcí i s ohledem na vývoj legislativy, stejně jako provádět jednoduché opravy prostou výměnou modulů bez demontáže základní desky. Rozvaděče jsou vybaveny GSM komunikátorem pro nouzové volání, monitoring a vzdálenou správu výtahu, dále zařízením pro přemostění dveří (bypass), modulem zabraňujícím neúmyslný pohyb klece (A3), zařízením pro nevyhovující prostory v šachtě (ČSN EN 81-21+A1), přepínačem pro testování brzd výtahového stroje, atd. 

Součástí systému jsou ovladače do stanic a do kabiny výtahu v nerezu, s antivandal tlačítky a se směrovou nebo směrovou a polohovou signalizací. V kabině osazené kabinovým modulem MKU jsou ovladače opatřeny nouzovým komunikátorem, mluvicím zařízením a nouzovým osvětlením. 

Pro ruční řízení výtahu během revize nebo servisu výtahu dodáváme skříňku revizní jízdy SRJE, určenou k montáži na střechu výtahové klece. Je kompatibilní s kabinovými tably osazenými deskou elektroniky MKU. Skříňka SRJE plně využívá výhod našeho systému konektorového propojení výtahu. Dodáváme také ovladač revizní jízdy do prohlubně výtahu.