HLEDAT

TOUCHGUARD 3.50

  • Přepracovaná KPI – kromě času se teď KPI mohou řídit i počtem událostí v kombinaci s délkou trvání. KPI nevyprší po uplynutí času, ale čeká na požadovanou událost, dokud nepřijde. Až KPI zazsnamená požadovaný počet udáslotí,  KPI se resetuje a počítá znova, dokud opět nenastane požadovaný počet událostí. Původní varianta KPI zůstala zachována.