HLEDAT

Vytvoření kontrolního bodu

Pokud není nastaveno automatické vytváření  Kontrolního bodu při nahrávání  NFC čipu na server, je třeba přiřadit  NFC čip  Kontrolnímu bodu.

  1. Vytvořte nový  Kontrolní bod
  2. Vyberte ze seznamu nepřiřazených  NFC čipů
  3. Kliknutím lze zkopírovat název  NFC čipu do pole Název (kontrolního bodu)
  4. Nebo lze  Kontrolní bod pojmenovat libovolným názvem